Activist (Hoạt động): Người thuộc kiểu Activist thích tham gia vào các hoạt động học tập động lực, tương tác và thực hành. Họ thích học thông qua việc tham gia vào nhóm, thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ thực tế và tìm hiểu qua kinh nghiệm trực tiếp. Cách tiếp cận học tập của nhóm này là thông qua hoạt động tương tác và tham gia tích cực.
Lợi ích của phương pháp học "Activist" (Hoạt động) là:
1. Tích cực tham gia và tương tác: Người học theo phương pháp này thích tích cực tham gia và tương tác trong quá trình học tập. Họ hưởng lợi từ việc tham gia vào nhóm, thảo luận, và hoạt động nhóm khác, giúp xây dựng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
2. Học thông qua trải nghiệm: Người học theo phương pháp này tìm hiểu thông qua trải nghiệm trực tiếp và các hoạt động thực tế. Họ học bằng cách thực hiện nhiệm vụ, thử nghiệm các kỹ năng và kiến thức trong tình huống thực tế, giúp củng cố và tăng cường hiểu biết.
3. Phát triển kỹ năng thực hành: Người học theo phương pháp này có cơ hội phát triển và nâng cao các kỹ năng thực hành. Họ thích học thông qua việc thực hành, rèn kỹ năng và trải nghiệm từ việc làm, giúp cải thiện khả năng thực hiện và ứng dụng kiến thức trong tình huống thực tế.
Tuy nhiên, phương pháp học "Activist" cũng có một số hạn chế, bao gồm:
1. Thiếu sự chú trọng vào nền tảng lý thuyết: Người học theo phương pháp này có thể thiếu sự chú trọng vào việc nắm vững nền tảng lý thuyết và nguyên tắc đằng sau các hoạt động. Họ có xu hướng tìm hiểu thông qua việc tham gia và trải nghiệm, mà có thể làm mất đi khía cạnh lý thuyết.
2. Thiếu sự đánh giá kỹ lưỡng: Người học theo phương pháp này có thể thiếu sự đánh giá kỹ lưỡng và phân tích các trải nghiệm của mình. Họ có xu hướng chạy theo các hoạt động mới mà không đánh giá kết quả và bài học học được từ trải nghiệm.
3. Đòi hỏi sự quan tâm và tập trung cao: Người học theo phương pháp này cần sự quan tâm và tập trung cao để tham gia và thực hiện các hoạt động. Họ cần có động lực và sự sẵn lòng để tham gia tích cực và tương tác trong quá trình học tập.
Lợi ích và hạn chế của phương pháp học "Activist" có thể thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục tiêu học tập của mỗi người. Đồng thời, kỹ năng và phong cách học tập khác của người học cũng có thể ảnh hưởng đến sự hiệu quả của phương pháp này.