Pragmatist (Thực hành): Những người thuộc kiểu Pragmatist thích áp dụng kiến thức vào thực tế và thích thực hành để tìm ra cách làm việc hiệu quả nhất. Họ hướng tới áp dụng ngay lập tức những gì họ học được và tìm hiểu qua quá trình thực hành và thử nghiệm. Cách tiếp cận học tập của nhóm này là thông qua việc thực hành, thử nghiệm và tìm hiểu từ kinh nghiệm thực tế. Lợi ích của phương pháp học "Pragmatist" (Thực hành) là:
1. Áp dụng kiến thức vào thực tế: Người học theo phương pháp này có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế và tìm hiểu cách hoạt động của nó trong môi trường thực tế. Họ hướng tới việc sử dụng ngay lập tức những gì họ học được và tìm hiểu qua trải nghiệm thực tế.
2. Học hỏi thông qua thực hành và thử nghiệm: Người học theo phương pháp này thích thực hành, thử nghiệm và tìm hiểu qua việc thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động thực tế. Họ học bằng cách thực hành và trải nghiệm từ các tình huống thực tế, giúp họ phát triển kỹ năng và kiến thức thực tiễn.
3. Tìm kiếm giải pháp hiệu quả: Người học theo phương pháp này tập trung vào việc tìm ra cách làm hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề hoặc đạt được mục tiêu. Họ chú trọng vào việc tìm hiểu thông qua việc áp dụng và thực hiện, từ đó cải thiện và tinh chỉnh phương pháp làm việc của mình.
Tuy nhiên, phương pháp học "Pragmatist" cũng có một số hạn chế, bao gồm:
1. Thiếu sự chú trọng vào lý thuyết: Người học theo phương pháp này có thể không đặt quá nhiều sự chú trọng vào việc nắm bắt lý thuyết hoặc nguyên tắc đằng sau các hoạt động. Họ có xu hướng tìm hiểu thông qua trải nghiệm thực tế hơn là đào sâu vào lý thuyết.
2. Thiếu sự kiểm soát và đánh giá kỹ lưỡng: Người học theo phương pháp này có thể thiếu sự kiểm soát và đánh giá kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện. Họ có xu hướng tập trung vào việc thử nghiệm và áp dụng ngay lập tức mà không đánh giá kỹ lưỡng hoặc phân tích kết quả.
3. Thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng: Người học theo phương pháp này có thể thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện các hoạt động. Họ có xu hướng học thông qua việc bắt tay vào công việc mà không tạo ra một kế hoạch chi tiết hoặc định hình rõ ràng.
Lợi ích và hạn chế của phương pháp học "Pragmatist" có thể thay đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục tiêu học tập của mỗi người. Đồng thời, kỹ năng và phong cách học tập khác của người học cũng có thể ảnh hưởng đến sự hiệu quả của phương pháp này.