BẠN THIÊN VỀ PHONG CÁCH HỌC TẬP NÀO

Bảng câu hỏi điều tra này dựa trên những gì Honey và Mumford đã phát triển năm 1986. Nó được thiết kế để giúp bạn tìm được phong cách học tập phù hợp nhất với bạn. Không có giới hạn về thời gian để bạn điền câu trả lời, nhưng có lẽ mất khoảng 5-10 phút để làm việc này. Không có câu trả lời nào đúng hay sai, tuy nhiên sự chính xác của kết quả phụ thuộc vào việc bạn trả lời câu hỏi một cách trung thực như thế nào. Nếu bạn đồng ý nhiều hơn là không đồng ý với một tuyên bố, hãy đánh dấu vào ô “đồng ý”. Nếu bạn không đồng ý nhiều hơn là đồng ý, hãy điền vào ô “không đồng ý”. Bạn sẽ phải trả lời tất cả các câu hỏi, nếu không kết quả của bạn sẽ bị ảnh hưởng.
Nhóm 1: Người hành động Nhóm 2: Người cân nhắc Nhóm 3: Nhà lý luận Nhóm 4: Người thực tiễn
Tôi rất thường xuyên tìm ra những cách thực tiễn hơn để làm công việc. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thích tuân theo các thông lệ xác định và duy trì thời gian biểu. Đồng ý Không đồng ý
Tôi muốn có càng nhiều thông tin về đối tượng càng tốt. Tôi càng cân nhắc nhiều thì càng tốt. Đồng ý Không đồng ý
Khi tôi nghe được một ý tưởng mới, tôi nghĩ ngay đến việc thử nó. Đồng ý Không đồng ý
Tôi khác cầu kỳ về những việc mình làm – thuộc loại cầu toàn. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thích xem xét vấn đề từ các góc khác nhau càng nhiều càng tốt trước khi tìm giải pháp. Đồng ý Không đồng ý
Nếu tôi cần phải viết một bức thư chính thức, tôi thường viết thử nháp trước khi viết bản cuối cùng. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thích bập ngay vào việc đến tay hơn là lập kế hoạch trước. Đồng ý Không đồng ý
Tôi cảm thấy khó đưa ra những ý tưởng sáng tạo một cách nhanh chóng. Đồng ý Không đồng ý
Tôi muốn tự tìm hiểu xem công việc chạy ra sao. Đồng ý Không đồng ý
Tôi tích cực tìm những công việc mới để làm. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thích ra quyết định một cách cẩn trọng và sau khi đã cân nhắc mọi bề. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thích giải quyết vấn đề bằng cách đi từng bước hơn là đoán ngay. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thương lắng nghe nhiều hơn là nói. Đồng ý Không đồng ý
Tôi rất cẩn thận khi suy tính chuyện gì. Tôi không thích đưa ngay ra kết luận. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thường làm những việc tôi thích ngay lập tức chứ không suy nghĩ trước về nó. Đồng ý Không đồng ý
Điều đáng nói nhất về cái bạn học được là nó có hiệu quả trong thực tiễn không. Đồng ý Không đồng ý
Tôi không nghĩ bạn có thể đưa ra quyết định nếu chỉ cảm thấy điều gì đó là ‘đúng’. Bạn phải cân nhắc đến mọi yếu tố thực tế. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thích sự thách thức khi cố gắng thử một điều gì đó mới và khác lạ. Đồng ý Không đồng ý
Tôi tin rằng tư duy cẩn trọng và logic là chìa khóa để thực hiện tốt công việc. Đồng ý Không đồng ý
Tôi không chịu được các quy định và kế hoạch. Chúng làm cho mọi thứ mất ‘vui’. Đồng ý Không đồng ý
Thường thì tôi nói nhiều hơn nghe. Đồng ý Không đồng ý
Tôi làm tất cả những gì cần thiết để thực hiện bằng được công việc. Đồng ý Không đồng ý
Trong thảo luận tôi thường đưa ra những ý tưởng mà tôi biết là sẽ thực hiện được. Đồng ý Không đồng ý
Tôi không thích những thứ thừa. Tôi thích thấy mọi thứ khớp theo mẫu nào đó. Đồng ý Không đồng ý
Tôi có xu hướng nhận định xem các ý tưởng của người khác sẽ có hiệu quả như thế nào trong thực tiễn. Đồng ý Không đồng ý
Tôi không thích các ý tưởng hoang dại, chúng không thực tế. Đồng ý Không đồng ý
Tốt nhất hãy nhìn kỹ trước khi nhảy. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thích những điều đơn giản thẳng thắng hơn là những điều phức tạp. Đồng ý Không đồng ý
Tôi suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra kết luận. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thích liều (chấp nhận rủi ro). Đồng ý Không đồng ý
Tôi muốn các cuộc họp đi theo một cách thức đúng đắn và theo thời gian biểu. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thích đúng tuyệt đối mọi thứ. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thường là trung tâm trong các buổi tiệc. Đồng ý Không đồng ý
Khi thảo luận tôi thích đi thẳng vào vấn đề. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thường tham gia vào các cuộc thảo luận với rất nhiều ý tưởng. Đồng ý Không đồng ý
Tôi muốn xem xét mọi lựa chọn thay thế trước khi quyết định. Đồng ý Không đồng ý
Tôi thường không coi mọi chuyện là đương nhiên. Tôi tự kiểm tra mọi thứ. Đồng ý Không đồng ý
Không quan trọng lắm anh làm điều đó như thế nào, miễn sao ra kết quả. Đồng ý Không đồng ý
Tôi không phản đối nếu mọi thứ trở nên kém tổ chức đi một chút. Đồng ý Không đồng ý